Chúng tôi là một chuyên gia trong lĩnh
vực nhập khẩu và xuất khẩu thương mại ở Nga

Chúng tôi giúp đỡ để tìm nhà cung cấp và khách hàng
ở Nga và khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Liên hệ chúng tôi: potok@tdtrinity.ru

Trinity, LLC, Head office: 7, Eniseiskaya str., Vladivostok, Russia
+7 423 220-72-42, potok@tdtrinity.ru